Disclaimer - Dierenwinkel aanbieding

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer

Contact
RBwebpromotions exploiteert de website en andere verwante onderdelen van dierenwinkelaanbieding.nl en de daarmee verbonden internetsites direct of indirect (waaronder binnenkort ook apps) .
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door RBwebpromotions uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

RBwebpromotions doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. RBwebpromotions, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij RBwebpromotions en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Diverse teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn verkregen van derden om de site te verduidelijken en het ondersteunen van de juise informatie. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. RBwebpromotions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. RBwebpromotions maakt gebruik van diverse databronnen..

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van RBwebpromotions zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. RBwebpromotions geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. Gebruik van de content op de sites, al dan niet via de gadgets, is slechts toegestaan voor niet-commerciƫle doeleinden. Gebruik voor mobiele toepassingen of commerciƫle doeleinden vereist schriftelijke toestemming van RBwebpromotions. RBwebpromotions is te allen tijde gerechtigd om verleende toestemming in te trekken, alsmede om toegang van gebruikers tot de content te blokkeren. Onder meer kan RBwebpromotions daartoe overgaan in gevallen waarin het gebruik van de content strijdig is met de activiteiten van RBwebpromotions of wet en regelgeving, danwel de activiteiten of reputatie van RBwebpromotions anderszins kan schaden.
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu